Wizard Sp z o.o

Wizard Sp z o.o

ul. Brzozy 15, 43-100 Tychy

„Problem zdefiniowany
jest prawie rozwiązany”

Wizard Consulting

Usługi Doradcze

Nasza praktyka związana jest z logistyką, a w szczególności z transportem kolejowym, przesyłowym oraz samochodowym i lotniczym. Podstawowym zakresem oferty jest doradztwo strategiczne i operacyjne.

Realizujemy swoje usługi doradcze w oparciu o zespół konsultantów, którzy swoje doświadczenie zdobywali na stanowiskach zarządczych w wiodących koncernach logistycznych i energetycznych w Polsce.

Wyróżnia nas:

1. Praktyka menadżerska konsultantów
2. Skuteczność proponowanych rozwiązań
3. Wymierność wdrażanych projektów
4. Zrozumienie realiów biznesowych